CÁC LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Lĩnh vực kinh doanh công ty CNS

1. Bất động sản

2. Xây dựng

3. Năng lượng & Thiết bị an ninh kỹ thuật

4. Tư vấn quản lý doanh nghiệp

5. Du lịch & Quảng cáo tổ chức sự kiện, thiết kế website, phần mềm vi tính.

Lĩnh vực kinh doanh Công  ty CNS 

1. Bất động sản:

2. Xây dựng:

3. Hệ Thống Năng Lượng ;

( Máy nước nóng năng lượng mặt trời , Pin năng lượng mặt trời )

4. Thiết bị an ninh kỹ thuật:

5. Quảng cáo tổ chức sự kiện, thiết kế website, phần mềm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *