DỊCH VỤ ĐO VẼ ĐỊA CHÍNH NHÀ ĐẤT

Công ty CNS là đơn vị chuyên cung cấp các dịch vụ địa chính đo vẽ đất đai một cách chính xác với máy móc hiện đại và đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp nhanh chóng đáp ứng mọi nhu cầu cho khách hàng như do vẽ xác nhận diện tích, đo vẽ chuyển nhượng, cắm mốc ranh giới, đo vẽ nhà đất, ruộng, vường, trang trại, dư án…

DỊCH VỤ ĐO VẼ ĐỊA CHÍNH CNS

 LIÊN HỆ:  096 3000 379  ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ PHỤC VỤ.

Xác định ranh giới sử dụng đất

và đo đạc, lập bản đồ địa chính

Xác định ranh giới sử dụng đất và đo đạc,

lập bản đồ địa chính được thể hiện trong Thông tư 07/2015/TT-BTNMT như sau:

  1. Việc đo đạc xác định ranh giới sử dụng đất thực hiện theo quy định sau:
  2. a) Việc đo đạc xác định ranh giới bao gồm: đo đạc xác định tọa độ mốc ranh giới, điểm đặc trưng và điểm chi tiết khác trên đường ranh giới của công ty nông, lâm nghiệp;
  3. b) Đối với các khu vực đã có bản đồ địa chính đáp ứng theo yêu cầu thì biên tập đường ranh giới từ bản đồ địa chính đã có; tọa độ mốc ranh giới được đo đạc xác định theo quy định;
  4. c) Đối với khu vực đã có bản đồ địa chính mà có biến động về ranh giới sử dụng đất hoặc không đảm bảo độ chính xác theo quy định thì thực hiện đo đạc, chỉnh lý thửa đất khu vực biến động đó;
  5. d) Việc xác định phương pháp đo và yêu cầu độ chính xác điểm mốc ranh giới được thực hiện theo yêu cầu như đối với điểm khống chế đo vẽ quy định.

đ) Việc xác định phương pháp đo và yêu cầu độ chính xác xác định vị trí điểm đặc trưng, điểm chi tiết khác không cắm mốc trên đường ranh giới thực hiện theo yêu cầu đối.

  1. Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính

  đối với công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo quy định sau:

  1. a) Việc đo đạc, lập bản đồ địa chính thực hiện đến thửa đất có cùng mục đích sử dụng đất (loại đất) theo quy định.

Đối với khu vực đất lâm nghiệp, nếu có tài liệu thể hiện ranh giới lô, khoảnh, tiểu khu thì phải chuyển vẽ ranh giới đó lên bản đồ địa chính.

  1. b) Việc xác định tỷ lệ đo vẽ bản đồ địa chính căn cứ vào mật độ thửa đất và loại đất theo quyđịnh. Tỷ lệ cơ bản đo vẽ bản đồ địa chính là 1/10000 đối với khu vực đất lâm nghiệp, 1/5000 đối với khu vực đất nông nghiệp còn lại và đất phi nông nghiệp. Trường hợp yêu cầu đo vẽ tỷ lệ lớn hơn phải được giải trình rõ trong thiết kế kỹ thuật – dự toán.
  2. c) Các nội dung quy định khác về đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính của công ty nông, lâm nghiệp thực hiện theo quy định về bản đồ địa chính nhưng không lập Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất và không lập Phiếu kết quả đo đạc hiện trạng thửa đất đối với các thửa đất nội bộ bên trong công ty nông, lâm nghiệp khi đo đạc lập mới hoặc chỉnh lý bản đồ địa chính.

Tài liệu tham khảo liên quan.

QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

* Quyết định: Số 06/2016/QĐ-UBND Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo QĐ số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 của UBND tỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [19/04/2016]

Quyết định: Số 781/QĐ-UBND Ban hành Quy chế giải quyết TTHC về đất đai liên quan đến hộ gia đinh, cá nhân, cộng đồng dân cư theo cơ chế một cửa , cơ chế một cửa liên thông [29/03/2016]

Quyết định: Số 36/2015/QĐ-UBND Ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [21/12/2015]

Quyết định: Số 37/2015/QĐ-UBND Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa [21/12/2015]

Thông tư: Số 61/2015/TT-BTNMT Quy định về cấp và quản lý chứng chỉ định giá đất [15/12/2015]

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *